2017. Տարվա պատկերը  
100
Մեկ էջով
Վենետիկ, Իտալիա
Վենետիկ, Իտալիա
Photo by: © PAN Photo / Vahan Stepanyan
Գործընկերներ